Soutěž cyklistů připravila děti i na prázdniny

12. 7. 2018 | Jižní Morava

Během letních prázdnin jsou děti nejrizikovější skupinou silničního provozu. K jejich větší bezpečnosti přispívá i každoroční dopravní soutěž pořádaná BESIPem. Celostátní finále už 38. ročníku klání, v němž mladí cyklisté prokazují teoretické znalosti z pravidel silničního provozu i praktické dovednosti na dopravním hřišti, hostilo Brno.